Youtube inhoud kan niet getoond worden met je huidige cookie-instellingen. Selecteer "Toestemmen & tonen" om de inhoud te zien en de Youtube cookie-instellingen te accepteren. Meer info kun je lezen in onze [Privacyverklaring](/privacyverklaring/. Je kunt je altijd weer afmelden via je [cookie-instellingen] /cookie-instellingen/.

Toestemmen & tonen

Ik help je het zelf te doen.

Wat is mijn manier van werken? 

Ik werk onder meer met de methode Hoogendijk, het koersonderzoek, en vanuit wetenschappelijke inzichten over de werking van onze hersenen. Het koersonderzoek bestaat uit een aantal gesprekken met ieder een eigen focus. We beginnen bij de verdieping van je vraag. Vervolgens werk ik samen met je, met je vraag als rode draad, van “binnen” naar “buiten”. Van “wie ben je?”, naar “wat wil je?” en “hoe realiseer je dat?” met als resultaat een voor jou meest vitaliserend loopbaanperspectief of meest passende studiekeuze. Je wordt gestimuleerd om buiten de bekende kaders te denken, je niet te laten afleiden door alle belemmeringen.

Als werkende-werkzoekende...
bestaat het koersonderzoek doorgaans uit 6 gesprekken (online en/of fysiek) van ieder 1,5 uur. Deze gesprekken vinden iedere 2 à 3 weken plaats. In de periode tussen de gesprekken werk je aan de vragen en opdrachten die ik samen met je selecteer. Je traject duurt dus- zonder onderbrekingen- ongeveer 4 maanden. Desgewenst kunnen we je traject verlengen met 2 gesprekken arbeidsmarktbenadering om jezelf te presenteren en de baan te vinden die bij je past.

Als student...

bestaat het koersonderzoek doorgaans uit 5 gesprekken (online en/of fysiek) van ieder 1,5 uur. Deze gesprekken vinden iedere 2 à 3 weken plaats. In de periode tussen de gesprekken werk je aan de vragen en opdrachten die ik samen met je selecteer. Je reis duurt dus- zonder onderbrekingen- ongeveer 3 maanden.  In deze flyer vind je alle informatie samengevat.

Voor coaching in werkkeuzes en studiekeuzes